Nyheter

Blodprov vid prostataförstoring

Godartad prostataförstoring är vanligt hos äldre hanhundar. Många hundar har en förstorad prostata utan problem, medan andra kan få till exempel urineringsproblem, platt avföring eller blod i urinen. Problemen kommer ofta smygande och är vanligen kopplade till en kraftig prostataförstoring. Prostatas storlek har kunnat bestämmas med hjälp av ultraljud. Nu kan veterinären med ett enkelt blodprov göra en ungefärlig bedömning hur förstorad prostatan är. Detta gör undersökning av prostatan hos äldre hanhundar både billigare och enklare.

 


Hög tid för fästingmedel

Fästingarna är tillbaka för säsongen och det är dags att du skyddar din bästa vän. Vi på Canis Academy hjälper er med recept på fästingmedel och svarar på eventuella frågor. Vi kan ordna både e-recept och hemleverans. Kontakta oss på info@canisacademy.se.loopiadns.com


Ett längre och friskare liv

Det är vanligt att medelålders till äldre hundar får förslitningsskador på hjärtklaffarna. Det leder med tiden till hjärtförstoring och till sist hjärtsvikt när vätska ansamlas i lungorna. Veterinär Jens Häggström har efter många års forskning kunnat påvisa att det finns läkemedel som kan påverka sjukdomsförloppet och fördröja eller förhindra uppkomsten av hjärtsvikten.

Till skillnad från andra läkemedel som används mot hjärtsvikt verkar pimobendan både genom att vidga blodkärlen och förbättra blodflödet i hjärtmuskeln och stimulera hjärtmuskelns aktivitet. Pimbobendan gör att hundar med klaffel och hjärtförstoring under lång tid kan fortsätta att må bra och leva normala liv utan några symtom på hjärtsvikt.

Det behövs inga avancerade undersökningar för att upptäcka problemet. Klaffar som inte sluter tätt ger upphov till ett typiskt blåsljud och det räcker med en enkel undersökning med stetoskop för att konstatera problemet. Med hjälp av ultraljud kan diagnosen sedan bekräftas. Genom att årligen låta veterinären lyssna på hjärtat och vid behov sätta in behandling med det nya läkemedlet finns goda chanser att ge hunden ett längre och friskare liv .


Köp ALDRIG mediciner på nätet

Enligt Världshälsoorganisationen är en tiondel av alla läkemedel i världen förfalskade. Förfalskningarna finns på en global marknad och förekommer även i Sverige.  De falska medicinerna har hittats på sjukhus, vårdhem och apotek i bland annat England och Rumänien, men ännu har Sverige inga fall av falska läkemedel inom hälso- och sjukvården uppdagats. Det finns en stor mängd internetapotek, men alla är långt ifrån lagliga. Ett lagligt apotek har en EU-gemensam säkerhetssymbol, men symbolen är inte någon garanti eftersom även symbolen kan vara förfalskad.

Handeln med förfalskade läkemedel ger större vinster än hela den internationella drogbrottsligheten. På en enda vecka i år beslagtogs olagliga mediciner till ett värde av över 400 miljoner kronor. Samtliga var förpackade och etiketterade på ett till synes korrekt sätt, men kunde innehålla giftiga substanser. Falska medicinska produkter kan innehålla bara en bråkdel, eller inget alls, av den aktiva substans som etiketten anger. De kan innehålla majsstärkelse, tungmetaller, tegelstenspulver, amfetamin, bläck, väggfärg eller möbelpolish…

Ett gott råd: köp INGA mediciner på nätet, vare sig till dig eller ditt djur!


Kennelhosta

Hösten är här och vintern är i antågande. Förra året klarade sig de flesta hundar som vaccinerat sig i god tid mot kennelhosta från att bli sjuka, men de som väntade för länge eller vaccinerade sig för sent eller inte alls blev sjuka. Ta med din vän till veterinären och vaccinera, det är väl värt pengarna!


Glöm inte fästingmedlet!

Franska forskare har undersökt hur ofta patogena (sjukdomsalstrande) mikroorganismer kan förekomma i den fästingart som finns både i Sverige och Frankrike. Nästan hälften (45%) av de undersökta fästingarna bar på två eller flera patogener som misstänks kunna orsaka sjukdom.

Varje år upptäcks runt om i världen fler sjukdomar eller patogener som sprids av fästingar. Den vanliga fästingen som finns i Sverige och Norge misstänks kunna sprida över 20 arter av mikroorganismer – virus, bakterier eller encelliga djur. Många av sjukdomarna kan ha mycket diffusa, långvariga influensaliknande symtom. Människor och hundar tycker att de är sjuka och går från den ena läkaren/veterinären till den andra utan att få en korrekt diagnos.

Det är viktigt att inte ta lättvindligt på fästingar, utan alla måste förstå att de kan vara farliga. Dessutom kan en en borreliainfektion bli värre om patienten samtidigt smittas av anaplasma.  Många med oklara symtom betraktas som inbillningssjuka, men patienterna har nog rätt, det är bara det att vi ännu inte har möjlighet ställa rätt diagnos.


Förändrad ämnesomsättning

Det är sedan tidigare känt att överviktiga hundar riskerar en försämrad livskvalité, tidigare utveckling av kroniska sjukdomar och ett förkortat liv. Det är därför av intresse att förstå mer om den överviktiga hundens ämnesomsättning.

Resultaten i en nygjord studie visar att hundars ämnesomsättning efter en högfettsmåltid reagerar liknande människans. I fasta skilde sig inte de olika hullgrupperna åt, men efter måltiden hade de överviktiga hundarna förhöjda blodfetter (triglycerider). Intressant var också att de överviktiga hundarna hade högre koncentration av ett stresshormon (kortisol) i morgonurinen. Vidare forskning behövs, men fynden kan tyda på en obalans i ämnesomsättningen, samt visar att överviktiga hundar, trots att de är kliniskt friska kan ha förändringar i sin ämnesomsättning.


Kennelhosta

Kennelhosta är ett samlingsnamn för övre luftvägssjukdom hos hund orsakad av olika virus och bakterier. Drabbade hundar får en akut karakteristisk torr hosta ofta med kväljningar, liknande kikhosta. Vanligtvis får hundarna också en övergående feber. Symtomen går ofta över på en till två veckor, men i enstaka fall kan hostan övergå i lunginflammation.

En ny analysmetod har tagits fram vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för att påvisa bordetella-bakterier, vilket anses vara den vanligaste bakteriella orsaken till kennelhosta. Den nya analysmetoden bygger på detektion av bakteriens arvsmassa och kan kombineras med analys av vanliga virus som orsakar kennelhosta.


Tidig kontakt med hundar minskar astma

En grupp svenska forskare har studerat sambandet mellan tidig djurkontakt och senare astmasjukdom hos en miljon svenska barn. Den nya studien visar att barn som växer upp med hund har ungefär 15% lägre risk att drabbas av astma i skolåldern.

Forskarna använde information från nio olika nationella register, inklusive två hundägarregister som tidigare inte använts för medicinsk forskning. Resultaten publicerades den 3 november 2015 i den vetenskapliga internationella tidskriften JAMA Pediatrics.

-Tidigare studier har visat att barn som växer upp på lantgård har halverad risk för astma. Vi ville undersöka hur risken var hos barn som växer upp i familjer med hund. Våra resultat bekräftar de tidigare studierna gällande barn som växer upp på lantgård och vi såg också att de barn som växer upp med hund i familjen hade ungefär 15% lägre risk för astma i skolåldern. Vi tog hänsyn till alla kända störfaktorer i våra analyser, såsom astma hos föräldrarna, geografi och antal syskon, säger Tove Fall, docent i epidemiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet som lett studien tillsammans med forskar från Karolinska Institutet i Stockholm.


Fyrverkerier, smällare och annat skrämmande

Sileo är det första registrerade veterinärläkemedlet godkänt för lindring av akut ångest och rädsla som orsakas av ljud hos hund. 

Många hundar är rädda för bland annat fyrverkerier, smällare och åska. Nu finns Sileo som är en receptbelagd gel som appliceras i hundens mun, mellan kinden och tandköttet. Den första dosen ges när hunden uppvisar de första tecknen på oro. Om ljuden fortsätter kan djurägaren ge ytterligare en dos 2 timmar efter första dosen och totalt kan hunden få 5 doser.

Kontakta din veterinär för mer information och recept och se till att vara ute i god tid före nyår!