Välkommen till Canis Academy och veterinär Ylva Tryggers hemsida.

Här kan du boka konsultation, beställa böcker, läsa om och boka föreläsning.

Cancer hos hund

Amerikanska forskare har delat in cancersjuka hundar i olika kategorier och kartlagt medianåldern för diagnosen. Studien visar bland annat att hanar av stora raser drabbas av sjukdomen i relativt ung ålder. Tikar av små raser drabbas senare i livet. Över 3 000 hundar ingick i studien, som refereras av den franska nyhetstjänsten Vétitude.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken hos hundar. Ungefär 50 procent av hundar som tillhör rasgrupperna spaniel, retrievers och Flatcoated retrievers dör av cancer. För raser som Shih Tzu och Tax är den cancerrelaterade dödsfrekvensen betydligt lägre. Enligt den aktuella studien är medianåldern för cancerdiagnos 5 år för en hund som väger 75 kg eller mer, jämfört med 11 år för en hund som väger mellan 2,5 och 5 kg. Storvuxna raser som Mastiff, Sankt Bernard, Grand Danois och Bulldog diagnostiseras vid en medianålder av 6 år. Medianåldern för diagnos för Irländsk varghund, Vizsla och Bernese Mountain dog varierar från 6,1-7 år. Den lilla sällskapshundrasen Bichon Frisé har den högsta medianåldern för diagnos: 11,5 år.

Tikar diagnostiseras i allmänhet vid en högre ålder än hanar, i genomsnitt 8,3 år för tikar mot 8,7 år för hanar. Kastrerade hanar diagnostiseras med cancer tidigare än kastrerade tikar, med ett medelvärde på 8,5 år för tikar mot 8,9 år för hanar. En signifikant skillnad observerades mellan kastrerade och intakta hanar, med ett medelvärde 8,5 år för kastrerade hanar mot intakta hanar 7,6 år och tikar, oavsett kastrering, i genomsnitt 8,9 år för kastrerade, mot 7,3 år för intakta tikar.

Lymfom, mastocytom och histiocytiskt sarkom har en lägre medianålder vid diagnos, i genomsnitt 8 år. Malignt melanom, cancer i juver, lunga och urinblåsa/urinrör diagnostiseras vid en högre medianålder, från 11 år och uppåt.