Canis Economy

Canis Academy AB tillhandahåller tjänster inom redovisning för dig och ditt företag. Vi finns här för att underlätta vardagen för Enskilda Näringsidkare, Handelsbolag, Kommanditbolag, Stiftelser och
Aktiebolag med upp till 5 anställda.

Anlita oss för att frigöra tid till att utföra dina arbetsuppgifter och få din verksamhet att
blomstra.

Vi erbjuder hjälp med det mesta som har med redovisning att göra, till exempel bokföring, bokslut, fakturering, betalningspåminnelser, ansökningar om RUT/ROT, löneadministration, kontakter med myndigheter och att hitta de fördelaktiga skatteavdragen som ditt företag har möjlighet till.

Vi bidrar till att göra ditt företag framgångsrikt, lönsamt och lättskött!