Välkommen till Canis Academy och veterinär Ylva Tryggers hemsida.

Här kan du beställa böcker, läsa kortfattade nyheter och intresseanmäla dig som prenumerant till de omfattande nyhetsbreven

Nyheter

Cancer hos hund

Amerikanska forskare har delat in cancersjuka hundar i olika kategorier och kartlagt medianåldern för diagnosen. Studien visar bland annat att hanar av stora raser drabbas av sjukdomen i relativt ung ålder. Tikar av små raser drabbas senare i livet. Över 3 000 hundar ingick i studien, som refereras av den franska nyhetstjänsten Vétitude. Cancer är den

Läs mer..

TBE hos hund

TBE, även känt som fästingburen hjärninflammation, är en neurologisk sjukdom som orsakas av TBE-virus. Viruset smittar genom fästingbett och kan drabba både människor och djur. Endast ett fåtal fall av misstänkt TBE har rapporterats hos hund, varav tre fall i Sverige. Sjukdomsmisstanken har i dessa fall baserats på neurologiska symtom i kombination med antikroppstester, men

Läs mer..