Föreläsning

Första hjälpen – när olyckan är framme

Under föreläsningen får du kunskap om akutsjukvård. Det innebär att du lär dig hur du kontrollerar andning, hjärtfrekvens och medvetandegrad och hur du till exempel stoppar en blödning. Du får lära dig hur du ska hantera och förflytta en orolig, sjuk hund för att varken hunden eller du själv ska komma till skada. Ormbett, fästingar, värmeslag och sårskador presenteras/beskrivs så att du är väl förberedd om olyckan inträffar. Du lär dig hur en frisk hund ser ut och vilka tecken och symtom du kan iaktta när hunden inte mår bra.

Föreläsning 3 timmar.


Friskvård – välmående, motion och kost

Hundarna i dagens samhälle får det allt bättre och lever längre. Du som hundägare kan påverka hur din hund mår. Under kursen får du lära dig hur du på bästa sätt kan ta hand om din familjemedlem. Seminariet tar bland annat upp friskvård, vilken kost våra hundar mår bäst av, hur mycket och vilken typ av motion de behöver, övervikt, fetma och bantning. Sjukdomar som är vanliga hos våra hundar och sjukdomar som är relaterade till fel kost och felaktig motion presenteras/beskrivs.

Föreläsning 3 timmar


Problemhunden – ur veterinärens synvinkel

Kraven på våra hundar är stora. De ska vara rumsrena, kunna lämnas ensamma många timmar om dagen, umgås med främmande människor och barn och hundar, uppföra sig exemplariskt hos veterinären och helst inte ställa till några som helst bekymmer för sina ägare. Många av hundars normala beteenden är inte accepterade utan kan ibland till och med anses som problembeteenden. Vilken roll spelar veterinären i detta sammanhang? Varför är det så viktigt med ett samarbete mellan veterinär, ägare och hundtränare/hundpsykolog? Vad undersöker veterinären, vilka fel kan hittas och vad finns det för behandlingsmöjligheter? Kursen riktar sig både till den vanlige hundägaren och till hundtränare, hundpsykologer och andra som arbetar för att hjälpa djurägare med problemhundar.

Föreläsning 3 timmar.


Veterinärvård – allmän klinisk undersökning

Detta är kursen för dig som är nyfiken på veterinärens arbete. Du lär dig hur en allmän klinisk undersökning går till. Det innebär bland annat att du lär dig hitta lymfknutor, ta pulsen och kontrollera slemhinnor, ögon, öron och tassar. Friskvård och sjukdomslära presenteras/beskrivs/behandlas under föreläsningen. Första mötet är ett teoripass och vid andra mötet tar du med din hund. Du får lära dig undersöka både din egen hund och de andra kursdeltagarnas hundar. I kursen ingår även 10 minuters personlig veterinärgenomgång av din hund.

2 kurstillfällen á 3 timmar per gång

OBS! Max 6 kursdeltagare per tillfälle!


Unghunden – en god start i livet

Föreläsningen handlar om de första två åren i hundens liv. Den tar bland annat upp näringslära och hur kosten inverkar på din hunds utveckling. Många sjukdomar kan förebyggas med rätt kost och vissa sjukdomar kan behandlas med specialkost. Du lär dig om hundens fysiska och mentala utveckling under de två första, mycket viktiga åren. Under föreläsningen får du lära dig hur en frisk hund ser ut och vilka tecken och symtom du kan iaktta när hunden inte mår bra. Du får också en inblick i de vanligaste sjukdomarna en hund kan drabbas av och i vilka situationer du bör kontakta en veterinär.

Föreläsning 3 timmar.


Seniorhunden – en lycklig ålderdom

Föreläsningen riktar sig till dig som vill ge din hund ett värdigt äldre liv och är intresserad av vad som händer en åldrande hund. När din hund blir äldre får den speciella behov och krav. Föreläsningen tar upp vanliga åldersförändringar och ålderssjukdomar som förekommer hos äldre hundar. Du får lära dig hur du som djurägare kan förebygga och behandla de symtom och krämpor som uppkommer. Näringslära och motion för den äldre hunden tas upp och även de senaste rönen inom ämnet smärta och stelhet och vilka kosttillskott och mediciner som finns. Under föreläsningen pratar vi om hur det är när hunden blivit riktigt gammal och sjuk och när det är dags att säga farväl.

Föreläsning 3 timmar.


Här finns mer utförlig information om våra föreläsningar (pdf).