Välkommen till Canis Academy och veterinär Ylva Tryggers hemsida.

Här kan du boka konsultation, beställa böcker, läsa om och boka föreläsning.

Dvärgbandmask

En räv från Dalarna har visat sig vara smittad med rävens dvärgbandmask enligt provsvar från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Två fall har tidigare hittats i Västra Götaland och ett fall i Södermanland.

Räven sköts i början av februari i år cirka fyra kilometer sydväst om Borlänge. Räven har sänts in till SVA inom ramen för det nationella övervakningsprogrammet för rävens dvärgbandmask som SVA bedriver med stöd från Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Den som reser med hundar eller katter från Sverige till Norge måste i fortsättningen avmaska dem inför resan. Reglerna gäller från och med 11 mars 2011.

I takt med att rabies bekämpas i Europa har mängden räv ökat och med den ökar förekomsten av rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis. Det är en parasit som smittar både hund och människa och man har i vissa länder konstaterat en två till tre gångers ökning av antalet smittade människor. Parasiten överlever långa tider i vatten och jord men är känsliga för torka och värme. Det är bland annat denna parasit som hunden måste vara avmaskad mot för att få komma in i Sverige efter vistelse i annat land. Trots att hundar inte får sjukdomssymtom av dvärgbandmasken kan de vara smittbärare. Hundar kan inte smitta varandra men kan smitta människa. 28 dagar efter smitta utsöndrar hunden ägg och hunden bär smittan i cirka 3-4 månader. Hunden ska inte få äta sorkar eller möss. När hunden avmaskats är den smittfri efter tre dygn. All avföring ska plockas upp under 3 dagar i och med att hunden avmaskats. Avföringen ska läggas i kärl för brännbart avfall och man ska alltid noga tvätta händerna efteråt. Äggen kan finnas i hundens päls och man bör iaktta god handhygien när man klappat hunden och man bör undvika att pussa på hunden. Hundar som vistas i det smittade området (Uddevalla, Munkedal, Färgelanda och Vänersborgs kommun) i Sverige ska avmaskas en gång i månaden och hundar som passerar det smittade området ska också avmaskas.