Välkommen till Canis Academy och veterinär Ylva Tryggers hemsida.

Här kan du boka konsultation, beställa böcker, läsa om och boka föreläsning.

Nya införselregler

Efter den 3 juli i år ska inga djur märkas med tatuering. Alla djur som ska resa till eller inom EU ska märkas med microchip. Enligt Jordbruksverket bör veterinärer och djurhälsopersonal rekommendera djurägare med omärkta djur att låta märka med chip istället för med tatuering redan innan de nya reglerna träder i kraft. Detta kommer att minska risken för misstag vid gränserna. Observera att ISO-chip ska användas för att djurägarna ska slippa att ta med egen scanner.

De ägare som har djur som tatuerats före den 3 juli 2011 kan ändå resa om de har ett sällskapsdjurspass eller ett veterinärintyg. I intyget och passet ska det framgå att tatueringen är gjord före den 3 juli 2011.

Den 1 januari 2012 ändras reglerna för antikroppskontroll och karantän. Vid införsel från EU-länder och från listade länder utanför EU slopas kravet på antikroppskontroll. Djuret får tidigast vaccineras mot rabies vid tre månaders ålder och får resa först när det gått 21 dagar efter den första vaccinationen. Man kan alltså tidigast resa med ett djur som är cirka fyra månader gammalt.

Grundkraven för id-märkning, rabiesvaccination och pass eller intyg ändras alltså inte.

När det gäller införsel från länder utanför EU som inte är listade ersätts kravet på karantän av följande: Id-märkning med microchip + rabiesvaccination + antikroppskontroll 30 dagar efter vaccination + ytterligare 90 dagars väntetid efter datum för antikroppskontroll + veterinärintyg utfärdat av officiell veterinär.

Det innebär att karantänssystemet ersätts av rabiesvaccination och antikroppskontroll, men att tiden för kontrollen inte är densamma som den nuvarande för djur från EU och listat land. Väntetiden mellan vaccination och blodprov läggs nu i stället efter blodprovet, det vill säga mellan blodprov och resa. Intyget får inte utfärdas förrän de 90 dagarna har gått och djuret tillåts resa.

Djur som har uppfyllt kraven före den 1 januari 2012 får resa genast den 1 januari 2012, förutsatt att de har ett korrekt utfärdat pass eller veterinärintyg.

Exempel: En hund har id, rabiesvaccination utförd den 25 maj (då hunden var äldre än tre månader), godkänd mängd antikroppar har påvisats i blodprov taget den 30 september, det vill säga drygt 120 dagar efter vaccination. Denna hund kan få intyg för att resa redan den 1 januari 2012, eftersom blodprovet för antikroppskontroll är taget drygt 90 dagar tidigare.

Djurägare kan hänvisas till www.jordbruksverket.se där de kan hitta all information de behöver om införselregler. Under hösten kommer en ny broschyr med alla införselregler att kunna beställas från webben.