Välkommen till Canis Academy och veterinär Ylva Tryggers hemsida.

Här kan du boka konsultation, beställa böcker, läsa om och boka föreläsning.

Förläng livet för din hund

I en ny internationell studie som publicerats i den veterinärmedicinska tidskriften Veterinary Record visade det sig att genom matrestriktioner kan labradorer leva betydligt längre liv än hundar av den rasen brukar göra. Det är en gemensam studie utförd av forskare från Storbritannien, Schweiz och Sverige.

Nyckeln till ett långt och friskt labradorliv verkar vara en balanserad mathållning i kombination med lämplig skötsel och hälsovård som gör att hundarna bibehåller ett starkt skelett och muskulatur, men utan att bli feta, enligt forskaren och veterinären Johanna Penell. Trots att labradorer av genetiska skäl ofta är glupskare och sämre på att kontrollera sitt matintag jämfört med andra raser, uppges de inte ha lidit det minsta av dessa matrestriktioner. Hundarna levde i ett kollektivboende där de hade en hel del socialt umgänge med varandra och sina skötare, goda möjligheter till lek och motion, regelbundna hälsokontroller och bara två dagliga måltider med begränsad mattillgång. Fler än var fjärde hund (28%) blev äldre än 15,6 år, vilket kan jämföras med labradorers genomsnittliga livslängd på 12 år.