Välkommen till Canis Academy och veterinär Ylva Tryggers hemsida.

Här kan du boka konsultation, beställa böcker, läsa om och boka föreläsning.

Resa utomlands

För resa inom EU och från listat land utanför EU (inte handel) gäller samma grundkrav som tidigare, det vill säga djuret ska vara ID-märkt, ha en giltig rabiesvaccination och ett EU-pass. Den första rabiesvaccinationen bygger upp skyddet kallas grundvaccination och djuret måste vara id-märkt och minst tolv veckor gammalt för att få en grundvaccination. Efter grundvaccinationen måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret.

Vill du kunna fortsätta resa med ditt djur måste du se till att djuret omvaccineras senast det datum för sista giltighet som angetts i djurets pass. Om djuret vaccinerats om inom angiven giltighetstidtid krävs ingen väntetid på 21 dagar innan du får resa med det. Om ett djur omvaccineras efter det att giltighetstiden för föregående vaccination gått ut krävs en ny vänteperiod om 21 dagar innan djuret får resa igen.

Från och med den 29/12-2014 gäller nya pass, men om hunden har EU-pass sedan tidigare behöver du inte skaffa ett nytt. Passet får användas och fyllas på resten av djurets liv eller tills det blir fulltecknat.