Välkommen till Canis Academy och veterinär Ylva Tryggers hemsida.

Här kan du boka konsultation, beställa böcker, läsa om och boka föreläsning.

Ett längre och friskare liv

Det är vanligt att medelålders till äldre hundar får förslitningsskador på hjärtklaffarna. Det leder med tiden till hjärtförstoring och till sist hjärtsvikt när vätska ansamlas i lungorna. Veterinär Jens Häggström har efter många års forskning kunnat påvisa att det finns läkemedel som kan påverka sjukdomsförloppet och fördröja eller förhindra uppkomsten av hjärtsvikten.

Till skillnad från andra läkemedel som används mot hjärtsvikt verkar pimobendan både genom att vidga blodkärlen och förbättra blodflödet i hjärtmuskeln och stimulera hjärtmuskelns aktivitet. Pimbobendan gör att hundar med klaffel och hjärtförstoring under lång tid kan fortsätta att må bra och leva normala liv utan några symtom på hjärtsvikt.

Det behövs inga avancerade undersökningar för att upptäcka problemet. Klaffar som inte sluter tätt ger upphov till ett typiskt blåsljud och det räcker med en enkel undersökning med stetoskop för att konstatera problemet. Med hjälp av ultraljud kan diagnosen sedan bekräftas. Genom att årligen låta veterinären lyssna på hjärtat och vid behov sätta in behandling med det nya läkemedlet finns goda chanser att ge hunden ett längre och friskare liv .