Välkommen till Canis Academy och veterinär Ylva Tryggers hemsida.

Här kan du boka konsultation, beställa böcker, läsa om och boka föreläsning.

Hund och astma

Tidigare forskning har visat att barn som bor med hund under sitt första levnadsår har 13% mindre risk att senare utveckla astma. En förklaring är att hundens mikroflora kan påverka barnets immunsystem gynnsamt, men det kan också bero på att hundfamiljer har en mer hälsosam livsstil med till exempel mer utomhusvistelse. För barn som redan har utvecklat astma eller allergi riskerar dock symtomen att förvärras om de umgås med hundar.

Barn med två eller fler hundar hade 21% lägre risk för astma än de som endast hade en hund. Förklaringen kan vara att två hundar ger ökad exponering för bakterier som kan leda till ett skydd mot astma, men skillnader i livsstil kan också påverka.

Barn med enbart tikar i hemmet hade 16% lägre risk för astma jämfört med barn som vuxit upp med hanhundar. En möjlig förklaring är att prostatan hos hanhundar är källa till allergiframkallande ämnen.