Välkommen till Canis Academy och veterinär Ylva Tryggers hemsida.

Här kan du boka konsultation, beställa böcker, läsa om och boka föreläsning.

Rått kött till hund

Det har blivit något av en trend att ge hundar rått kött, men det finns risker med detta enligt forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Den köttråvara som kan hittas i foderbutikernas frysdiskar består av slaktbiprodukter som inte har behandlats för att minska det mikrobiella innehållet och kan därför innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer. I samtliga prover hittades bakterier från familjen Enterobacteriaceae. Dessutom hittades bland annat Clostridium perfringens, Salmonella-arter och Campylobacter-arter

Forskarna påpekar att hundar inte bara kan sprida bakterier som orsakar sjukdom, utan att de också kan sprida bakterier med antibiotikaresistens. Hundar ska inte matas med rått kött medan de behandlas med antibiotika, eftersom detta kan öka risken för uppförökning och spridning av resistenta stammar.

Forskningen visar hur viktigt det är med god hygien om du utfodrar dina hundar med råa köttdetaljer. Det gäller både vid förvaring, hantering och utfodring. Här följer några tips för att minska smittspridning:

  • Köttråvaran bör hållas fryst tills den används.
  • Köttet bör tinas vid högst 10° C, och ska därefter hållas skilt från livsmedel.
  • Köttet ska hanteras med separat köksutrustning om denna inte diskas noggrant efter användning.
  • Tänk på att stänk av köttsaft kan sprida bakterier till andra livsmedel och ytor
  • Låt inte hunden slicka människor i ansiktet omedelbart efter att den har ätit.
  • Hundar ska inte utfodras med rått kött i hushåll med spädbarn, äldre eller individer med nedsatt immunförsvar, eftersom dessa grupper är mer mottagliga för infektioner.