Juvertumörer

I en nypublicerad studie har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Brasilien, USA och Canada tillsammans undersökt effekten av hormonet melatonin och cytokinet IL-25 på juvertumörceller från tikar. Cytokiner är proteiner som cellerna använder för kommunikation. Studien visade att behandling med melatonin och IL-25 gav ökad celldöd och minskad nybildning av blodkärl runt tumörcellerna. Resultaten är lovande för fortsatta studier med syftet att kliniskt behandla hundar med juvertumörer. Juvertumörer har många likheter med bröstcancer hos kvinnor, så denna forskning gagnar hälsan hos både människor och hundar.


Bravecto och biverkningar – myter och fakta

Alla läkemedel kan ge biverkningar, allt från lindriga symtom till livshotande tillstånd. Innan ett läkemedel godkänns genomförs grundliga studier för att fastställa effekt och säkerhet. Sällsynta biverkningar upptäcks ibland först efter det att läkemedlet har använts av ett stort antal patienter och därför fortsätter säkerhetsövervakningen även efter godkännandet. Alla biverkningsrapporter skickas till myndigheterna.

Kortvariga magtarm-besvär i anslutning till Bravecto-givan är den absolut vanligast beskrivna biverkningen. Den totala biverkningsfrekvensen på Bravecto är 1-10 biverkningsrapporter på 10.000 behandlade djur, det vill säga biverkningsfrekvensen klassas som sällsynt.
Det som skapat oro på sociala medier är diskussioner kring om Bravecto orsakat dödsfall hos hundar. Endast i två fall kan det vid obduktion inte uteslutas att det kan ha skett en medicinpåverkan, men de förändringar som noterats vid obduktionerna gör att det är mycket osannolikt att dödsfallen hade med Bravecto att göra. Det har även funnits diskussioner angående säkerhet vid medicinering av dräktiga tikar, men inte heller i det fallet finns rapporterade fall där det gick att bevisa att Bravecto låg bakom några biverkningar.
All missledande information som sprids på sociala medier är en ny och oförutsägbar utmaning som kan leda till att felaktig information sprids mellan djurägare. Det är viktigt att ta reda på om informationen är vetenskaplig och faktabaserad eller om det bara är ovetenskapliga antaganden grundade på rykten. Du som djurägare måste lita på fakta och ha förtroende för myndigheternas beslut om godkännande och uppföljande genomgångar.

Allergischampot Allergenius

Många vill ha djur men kan inte på grund av pälsallergi. Andra har husdjur, men kan bli tvungna att göra sig av med dem på grund av att någon i familjen utvecklar allergi. Nu finns det hopp för dem som vill ha djur men som är allergiska!

Hans Grönlund, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap och Kerstin Bergvall, som är dermatolog med den extra titeln Dipl ECVD har gemensamt tagit fram schampot Allergenius.

Schampot tar bort och kapslar in allergenet, så att det kan sköljas bort. Djuren tar ingen skada av schamponeringen, det är ett milt medel som ska stärka hudbarriären. Nu pågår en kontrollerad studie i sjukhusmiljö. Resultatet kan komma att öppna exempelvis för terapi- och servicehundar på sjukhus.

Hur länge en tvätt räcker beror på djuret och på hur allergisk människan är, men en tvätt varje eller varannan vecka har gett bra resultat. Vårdhundar bör tvättas med specialschampot inför sjukhusbesök, alltså flera gånger i veckan. Allergenerna sitter i huden, saliven och urinen. Katter har stora mängder av sitt huvudallergen i saliven och då beror schamponeringsfrekvensen på hur mycket de slickar sig. Ju renligare katt, desto värre för allergikern. Okastrerade hanhundar har stora mängder av ett hanhundsspecifikt allergen i urinen. När de kissar skvätter urinen på pälsen, torkar och blir luftburen. Allergiker som vill göra ett försök med sin första hund kan välja en tik eller låta kastrera hanhunden.


Blodprov vid prostataförstoring

Godartad prostataförstoring är vanligt hos äldre hanhundar. Många hundar har en förstorad prostata utan problem, medan andra kan få till exempel urineringsproblem, platt avföring eller blod i urinen. Problemen kommer ofta smygande och är vanligen kopplade till en kraftig prostataförstoring. Prostatas storlek har kunnat bestämmas med hjälp av ultraljud. Nu kan veterinären med ett enkelt blodprov göra en ungefärlig bedömning hur förstorad prostatan är. Detta gör undersökning av prostatan hos äldre hanhundar både billigare och enklare.

 


Hög tid för fästingmedel

Fästingarna är tillbaka för säsongen och det är dags att du skyddar din bästa vän. Vi på Canis Academy hjälper er med recept på fästingmedel och svarar på eventuella frågor. Vi kan ordna både e-recept och hemleverans. Kontakta oss på info@canisacademy.se.loopiadns.com


Ett längre och friskare liv

Det är vanligt att medelålders till äldre hundar får förslitningsskador på hjärtklaffarna. Det leder med tiden till hjärtförstoring och till sist hjärtsvikt när vätska ansamlas i lungorna. Veterinär Jens Häggström har efter många års forskning kunnat påvisa att det finns läkemedel som kan påverka sjukdomsförloppet och fördröja eller förhindra uppkomsten av hjärtsvikten.

Till skillnad från andra läkemedel som används mot hjärtsvikt verkar pimobendan både genom att vidga blodkärlen och förbättra blodflödet i hjärtmuskeln och stimulera hjärtmuskelns aktivitet. Pimbobendan gör att hundar med klaffel och hjärtförstoring under lång tid kan fortsätta att må bra och leva normala liv utan några symtom på hjärtsvikt.

Det behövs inga avancerade undersökningar för att upptäcka problemet. Klaffar som inte sluter tätt ger upphov till ett typiskt blåsljud och det räcker med en enkel undersökning med stetoskop för att konstatera problemet. Med hjälp av ultraljud kan diagnosen sedan bekräftas. Genom att årligen låta veterinären lyssna på hjärtat och vid behov sätta in behandling med det nya läkemedlet finns goda chanser att ge hunden ett längre och friskare liv .


Köp ALDRIG mediciner på nätet

Enligt Världshälsoorganisationen är en tiondel av alla läkemedel i världen förfalskade. Förfalskningarna finns på en global marknad och förekommer även i Sverige.  De falska medicinerna har hittats på sjukhus, vårdhem och apotek i bland annat England och Rumänien, men ännu har Sverige inga fall av falska läkemedel inom hälso- och sjukvården uppdagats. Det finns en stor mängd internetapotek, men alla är långt ifrån lagliga. Ett lagligt apotek har en EU-gemensam säkerhetssymbol, men symbolen är inte någon garanti eftersom även symbolen kan vara förfalskad.

Handeln med förfalskade läkemedel ger större vinster än hela den internationella drogbrottsligheten. På en enda vecka i år beslagtogs olagliga mediciner till ett värde av över 400 miljoner kronor. Samtliga var förpackade och etiketterade på ett till synes korrekt sätt, men kunde innehålla giftiga substanser. Falska medicinska produkter kan innehålla bara en bråkdel, eller inget alls, av den aktiva substans som etiketten anger. De kan innehålla majsstärkelse, tungmetaller, tegelstenspulver, amfetamin, bläck, väggfärg eller möbelpolish…

Ett gott råd: köp INGA mediciner på nätet, vare sig till dig eller ditt djur!


Kennelhosta

Hösten är här och vintern är i antågande. Förra året klarade sig de flesta hundar som vaccinerat sig i god tid mot kennelhosta från att bli sjuka, men de som väntade för länge eller vaccinerade sig för sent eller inte alls blev sjuka. Ta med din vän till veterinären och vaccinera, det är väl värt pengarna!


Glöm inte fästingmedlet!

Franska forskare har undersökt hur ofta patogena (sjukdomsalstrande) mikroorganismer kan förekomma i den fästingart som finns både i Sverige och Frankrike. Nästan hälften (45%) av de undersökta fästingarna bar på två eller flera patogener som misstänks kunna orsaka sjukdom.

Varje år upptäcks runt om i världen fler sjukdomar eller patogener som sprids av fästingar. Den vanliga fästingen som finns i Sverige och Norge misstänks kunna sprida över 20 arter av mikroorganismer – virus, bakterier eller encelliga djur. Många av sjukdomarna kan ha mycket diffusa, långvariga influensaliknande symtom. Människor och hundar tycker att de är sjuka och går från den ena läkaren/veterinären till den andra utan att få en korrekt diagnos.

Det är viktigt att inte ta lättvindligt på fästingar, utan alla måste förstå att de kan vara farliga. Dessutom kan en en borreliainfektion bli värre om patienten samtidigt smittas av anaplasma.  Många med oklara symtom betraktas som inbillningssjuka, men patienterna har nog rätt, det är bara det att vi ännu inte har möjlighet ställa rätt diagnos.


Förändrad ämnesomsättning

Det är sedan tidigare känt att överviktiga hundar riskerar en försämrad livskvalité, tidigare utveckling av kroniska sjukdomar och ett förkortat liv. Det är därför av intresse att förstå mer om den överviktiga hundens ämnesomsättning.

Resultaten i en nygjord studie visar att hundars ämnesomsättning efter en högfettsmåltid reagerar liknande människans. I fasta skilde sig inte de olika hullgrupperna åt, men efter måltiden hade de överviktiga hundarna förhöjda blodfetter (triglycerider). Intressant var också att de överviktiga hundarna hade högre koncentration av ett stresshormon (kortisol) i morgonurinen. Vidare forskning behövs, men fynden kan tyda på en obalans i ämnesomsättningen, samt visar att överviktiga hundar, trots att de är kliniskt friska kan ha förändringar i sin ämnesomsättning.